Softvér WolfWin

Zvládne všetky úlohy v rámci navrhovania a výroby drevených konštrukcií

Softvér WolfWin

Každý modul softvéru WolfWin podporuje vzájomnú výmenu dát, ktorá zabezpečí presnosť výroby a následne montáže drevených väzníkových konštrukcií.

Softvér WolfWin zvládne všetky úlohy v rámci navrhovania a výroby drevených konštrukcií spájané so styčníkovými doskami rýchlo a spoľahlivo. Inštalácia a ovládanie softvéru pre užívateľov je veľmi jednoduché. Operačné prostredie sa do čo najväčšej miery prispôsobuje potrebe užívateľa. Softvér vykonáva statické výpočty pri návrhu aj podľa noriem DIN1052 a EUROCODE5.

Spoločnosť TRUSS Design je od roku 2018 partnerom pre organizovanie školiacich tréningov pre efektívnu obsluhu a ovládanie softvéru WolfWin. Zároveň spoločnosť TRUSS Design zabezpečuje aktívny supporting pre WolfWin na území celej Európy. Softvér WolfWin je plne kompatibilný s inými programami pomocou funkcií Import a Export.

 • účinná práca s dátami pre vyššiu bezpečnosť
 • podpora priestorového navrhovania striech z pôdorysu objektu
 • statická časť, s ktorou sa dimenzujú jednotlivé časti drevených konštrukcií
 • kompletizácia výrobnej dokumentácie
 • dielenské výkresy s presnými rozmermi drevených prvkov pre potreby výroby
 • kalkulačná časť, pomocou ktorej sa vytvoria presné cenové ponuky
 • navrhovanie zavetrovacích prvkov s detailmi pre bezpečnú a stabilnú priestorovú konštrukciu

TRUSS Design, s.r.o.

Naša spoločnosť je významnou partnerskou spoločnosťou WOLF Systembau GmBH v oblasti programovej podpory pre statický softvér WolfWin pre oblasť Európy, ako aj školiaceho strediska pre prácu s týmto softvérom.

Okrem toho naša spoločnosť zabezpečuje plnohodnotný softvérový support pri navrhovaní týchto drevených konštrukcií a taktiež zabezpečuje softvérové tréningy pre projektantov spoločností spolupracujúcich s WOLF Systembau GmBH na európskej úrovni.

Školenia

WOLF Systembau GmBH

SLUŽBY spoločnosti TRUSS – Design, s.r.o. pre zákazníkov WOLF Systembau GmBH

 • projektová online podpora pre zákazníkov WOLF Systembau GmBH v rámci Európy v oblasti statiky drevených konštrukcií spájaných styčníkovými doskami WOLF
 • vypracovanie kompletných dielenských výkresov pre potreby výroby – kompletizácia výrobnej dokumnetácie
 • navrhovanie zavetrovacích prvkov s detailmi pre bezpečnú a stabilnú priestorovú konštrukciu
 • zabezpečenie školenia práce so softvérom WolfWin pre zákazníkov WOLF Systembau GmBH v rámci Európy – efektívna a bezpečná práca v prostredí softvéru WolfWin
 • dodanie kompletného sortimentu styčníkových dosiek WOLF a spojovacieho materiálu v rámci Európy
 • Komplexné zabezpečenie montážnych výkresov pre bezpečnú a presnú montáž